Основи на счетоводството

ISBN 978-954-12-0231-9

© доц. д-р Камелия Савова – гл. 1,7, 11,14
© гл. ас. д-р Емилия Вайсилова – гл. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10,12,13,15

Рецензенти:
проф. д ик. н. Михаил Динев
доц. д-р Десислава Йосифова

Издателство ВТУ „Тодор Каблешков” – София, 2014 г.
Печатница „МИГ ПРИНТ” ЕООД

13,08 лв.

Код: 65 Категория:

Описание

Учебникът е предназначен за студенти на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков”, от специалностите: „Индустриален мениджмънт”, „Технология и управление на транспорта”, „Икономика на транспорта” – ОКС „Бакалавър”, „Транспортен мениджмънт и логистика”, „Икономика на транспортната фирма” – ОКС „Магистър”, както и за всички други специалности, в които се изучават счетоводни дисциплини.
Учебникът е структуриран в два раздела: Теоретични основи счетоводството и Счетоводно отчитане на основни обекти в предприятието, включващи петнадесет глави.
Изложеният в учебника материал е съобразен с учебния план на студентите неспециалисти и с учебната програма по дисциплината Основи на счетоводството. Разгледаната материя е поднесена от авторите по разбираем и достъпен за студентите начин. За да бъдат улеснени студентите при възприемането и усвояването на отделните теми, към тях има и много решени примери.
Използваната нормативна уредба е актуална към месец декември 2013г.
Книгата може да се ползва и от студенти на други висши училища, както и от широк кръг практикуващи икономисти и счетоводители.
Учебникът е разгледан и обсъден на заседание на Катедрен съвет, при катедра „Икономика и счетоводство в транспорта” към факултет „Транспортен мениджмънт” на ВТУ „Тодор Каблешков” – София на 03.04.2014 г.

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Основи на счетоводството“