Изготване на бизнес-план

Практическо ръководство

ISBN 978-954-12-0203-6

Автор:                 Даниела Димитрова Тодорова

Рецензент:       доц. д-р Антоанета Димитрова Кирова

Формат 60/80/16       Печатни коли 8,5

Издателство на ВТУ “Тодор Каблешков”

Печатница на ВТУ “Тодор Каблешков”

10,90 лв.

Код: 69 Категория:

Описание

Практическото ръководство е разработено в съответствие с учебната програма на дисциплината  „Бизнес планиране” за специалност „Икономика на транспортната фирма”, ОКС „Магистър” във ВТУ „Тодор Каблешков”. Същото помагало може да се ползва и от студенти изучаващи дисциплината Планиране и прогнозиране в транспорта” от специалност  „Икономика на транспорта”, ОКС „Бакалавър иМагистър , дисциплините „Управление на малкия и среден бизнес и Управление на бизнес проекти” от специалност „Икономика на малките и средни предприятия”, ОКС „Магистър .

В него са представени систематизирани теоретични знания, свързани е бизнес планирането и са проследени основните етапи за подготовката и изготвянето на бизнес-план.

Концентрираното съдържание на ръководството повишава неговата полезност за студенти, обучаващи се в други специалности и в други висши училища, както и за всички които се интересуват от теоретичните особености и практико- приложните аспекти на бизнес планирането.

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Изготване на бизнес-план“