Ръководство по ценообразуване на транспортната услуга

ISBN 978-954-12-0171-8

Автори:
Емил Божидаров Железов,
Даниела Димитрова Тодорова

Рецензент: Антоанета Димитрова Кирова

Първо издание
Тираж: 300      Формат 60/80/16       Печатни коли 11

Издателство на ВТУ “Тодор Каблешков”
Печатница „МИГ ПРИНТ” ЕООД

10,90 лв.

Код: 3 Категория:

Описание

Ръководството е разработено в съответствие с утвърдена програма  на учебната дисциплина „Ценообразуване на транспортната услуга” за специалност „Икономика на транспорта”, ОКС „Бакалавър” във ВТУ „Тодор Каблешков”.

В него са представени систематизирани теоретични знания, свързани с цените на транспортната услуга и ценообразуването в транспорта, както и конкретни примери и задачи за тяхното приложение в практиката на транспортните фирми.

Учебното съдържание на ръководството допълва и конкретизира знания, включени в учебните дисциплини „Икономика”, „Икономика на транспорта”, „Търговска експлоатация на транспорта”, “Международен транспорт”, „Търговска политика и логистика” и „Търговски, спедиционни и финансови операции”.

Ръководството може да е полезно и за студенти, обучаващи се в други специалности и в други висши учебни заведения, както и за всички, които се интересуват от теоретичните особености и практико-приложните аспекти на ценообразуването в транспорта.

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Ръководство по ценообразуване на транспортната услуга“