Европейска кохезионна политика

ISBN 978-954-12-0234-0

 

Автор:                  Даниела Димитрова Тодорова

Рецензенти:          1. проф. доктор на науките Мая Руменова Ламбонска

2.проф. д-р Антоанета Димитрова Кирова

Предпечатна подготовка: ас. Гергана Стефчова Кирилова

Издателство на ВТУ “Тодор Каблешков”, София 2015

Печатница на BTУ “Тодор Каблешков”

 

11,99 лв.

Код: 72 Категория:

Описание

Учебникът по „Европейска кохезионна политика” е разработен в съответствие с учебната програма на дисциплината „Европейска кохезионна политика” за специалност „Управление на проекти” , 0КС „Магистър” във ВТУ „Тодор Каблешков”. Същият учебник може да се ползва и от студенти изучаващи дисциплината „Европейска икономическа интеграция” от специалност „Икономика на транспорта”, ОКС „Бакалавър” и дисциплините „Управление на малкия и среден бизнес” и „Управление на бизнес проекти” от специалност „Икономика на малките и средни предприятия”, ОКС „Магистър”.
В учебникът са представени систематизирани теоретични знания, свързани с европейската кохезионна политика и е проследена концепцията за постигане па кохезия.
Концентрираното съдържание на учебника повишава неговата полезност за студенти, обучаващи се в други специалности и в други висши училища, както и за всички, които се интересуват от кохезионната политика и европейската интеграция.

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Европейска кохезионна политика“