Организация и управление на влаковото движение и работата в станциите на метрополитена /диск/

Учебник /диск/. Издава ВТУ “Т.Каблешков” София

Автори:

доц. д-р инж. Мирена Миронова Тодорова

гл.ас. инж. Теодор Кирилов Кирчев

18,00 лв.