Ръководство за лабораторни упражнения по “Инженерна логистика – подемно-транспортни машини, процеси и системи”

Автори:

Викенти Спасов

Красимир Кръстанов

2012 г.

14,00 лв.