Автомобилна техника 1 част

 

 

Първо издание
© Автор: Пенко Цветков Петков

Рецензенти: © проф. д-р инж. Лило Петков Кунчев
© проф. д.т.н. инж. Руси Гецов Русев

ISBN 978-954-12-0239-5

47,96 лв.

Описание

В учебника в методическа последователност са представени положения от теорията на експлоатационните свойства на автотранспортни средства. Разгледани са широк кръг от въпроси, свързани с движението на автомобила и е дадено математическото им описание. Посочена е и информация от действащи стандарти и нормативи, относно показателите на експлоатационните свойства. Значително внимание е отделено на свойствата от които зависят производителността, енергийната икономичност и безопасността на движение на автомобила. Накратко са застъпени и екологични проблеми, които са актуални за съвременните автомобили. Теоретичните обосновки, моделите, описващи движението на автомобила и извеждането на формулите са в съответствие със законите и методите, прилагани от класическата механика, което облекчава усвояването на учебния материал.
Учебникът е предназначен за студенти от специалността „Автомобилна техника” – ОКС „бакалавър”, изучаващи едноименната дисциплина и ОКС „магистър” по дисциплината “Теория и конструиране на автомобилна техника” във ВТУ „Тодор Каблешков” . Същият може да бъде използван и от студенти от други технически университети, чиято специалност е свързана с изучаване на автомобилна техника. Материалът, включен в учебника може да бъде полезен и за специалисти от държавни агенции, институции и транспортни фирми, занимаващи се с проблеми на създаването и експлоатацията на автотранспортни средства.

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Автомобилна техника 1 част“