Якост и дълготрайност на автомобилна и железопътна техника

Автори:

Цвятко Пенчев

Добринка Атмаджова

2007 г.

 

19,00 лв.