Задания за курсови работи по “Приложна механика” /диск/

Автори:

гл.ас. д-р И.Андонов

гл.ас. В.Борисова

 

3,00 лв.

Описание

За Специалностите “Технология и управление на транспорта” и  “Индустриален мениджмънт”

ОКС “Бакалавър”