Задания за курсови работи по “Приложна механика” /диск/

Автори:

гл.ас. д-р И.Андонов

гл.ас. В.Борисова

3,00 лв.

Описание

За специалностите: “Комуникация и осигурителна техника” и “Електроенергетика и електрообзавеждане”

ОКС “Бакалавър”