Промоция!

Модел за изграждане на интегрирани информационни системи за управление на университети

Автор: доц. д‐р инж. Димитър Живков Димитров

ISBN 978‐954‐12‐0248‐7

Издателство на ВТУ „Тодор Каблешков“, София, 2018

Цената е за книжен екземпляр с меки корици.
Доставката е за сметка на купувача и се тарифира от куриера.

Безплатно електронно копие от адрес: https://ddimitrov.vtu.bg/miiisuu.pdf

15,99 лв. 7,99 лв.

Описание

В монографията са анализирани и разработени методично проблемите, свързани с изграждането и внедряването на интегрирани информационни системи за управление на университети. Това е иновативен подход, който води до преосмисляне и промяна на бизнес процесите и до усъвършенстване на работата на университетите. Определен е обхватът и се предлага цялостна и обобщена методика, която обхваща: бизнес логика, планиране, управление на университетските процеси, както и необходимостта от използване на информационни системи; планиране, организация и управление на учебния процес; регистрация и управление на научната дейност; управление на материалните и човешки ресурси, търговски, финансови и други дейности. Общата методика е приложена по изпълнен проект във ВТУ „Тодор Каблешков“, като са представени конкретните решения и интерфейси на софтуерна реализация на поставените задачи за управление на университетските дейности.

Ключови думи: мениджмънт, управление на университетски дейности, учебен процес, научна дейност, управление на материални и човешки ресурси, търговско и финансово управление, интегрирани информационни системи.

 

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Модел за изграждане на интегрирани информационни системи за управление на университети“