Ръководство за лабораторни упражнения по товаро-разтоварна техника

Автори:

доц. д-р инж. Викенти Спасов

доц. д-р инж. Петър Петров

ст.ас. инж. Екатерина Кирчева

2008 г.

8,20 лв.