Безопасност и здраве при работа в транспорта

Автори:
доц. д‐р инж. Борис Никифоров Галев
доц. д‐р инж. Димитър Живков Димитров
гл. ас. инж. Ердоан Нуриев Хаджиев
доц. д‐р инж. Николай Димитров Георгиев

ISBN 978 – 954 – 12 – 0145 – 9

Издателство на ВТУ „Тодор Каблешков“, София, 2008

Цената е за книжен екземпляр с меки корици.

10,50 лв.

Изчерпан

Описание

Учебникът по ,,Безопасност и здраве при работа в транспорта” е помощно средство по дисциплината ,,Техническа безопасност и охрана на труда” за студентите от специалности „Технология  и управление на транспорта” и „Индустриален мениджмънт” на ВТУ „Тодор Каблешков” – София. Той може да се ползва от студенти от други специалности на ВТУ „Тодор Каблешков”, както и от студенти от други висши технически и икономически училища, които изучават тази или други сродни дисциплини.
В учебника са разгледани основните принципи и способи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, както и на пожарна безопасност и защита на населението при трудовите процеси в транспорта.