Помощни таблици по “Съпротивление на материалите”

Автор:

Антония Манолова

2010 г.

3,00 лв.