Ръководство по информатика

© Мария Петкова Христова, Евгения Георгиева Илиева, Людмил Димитров Попов, Росица Иванова Тодорова, Паулина Иванова Тодорова

издание първо
Рецензент-доц. д-р Ваня Лазарова

ISBN 978-954-12-0220-3

Издателство ВТУ „Тодор Каблешков”
София, 2013 г.

14,00 лв.

Описание

Ръководството е предназначено за студентите от всички специалности на ВТУ „Тодор Каблешков”, изучаващи дисциплината информатика. Целта му е да бъде в помощ на обучаемите при изучаване на програмните продукти MS Word, MS Excel, MS Access, MS Power Point от MS Office, включени в програмата по дисциплината, както и алгоритмизиране и програмиране на алгоритмичния език C++.
Ръководството включва теоретични знания, решени задачи и задачи за самостоятелна подготовка. Може да се използва от широк кръг читатели, които имат интерес в тази област.
Темите са разработени от Людмил Димитров Попов – част 1,2 и 3, Паулина Иванова Тодорова – част 4, Росица Иванова Тодорова – част 5 и 6, Евгения Георгиева Илиева – част 7, под общата редакция на доц. д-р Мария Петкова Христова.

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Ръководство по информатика“