Ръководство за упражнения по Анализ и управление на риска в Комуникационната и осигурителна техника

Ръководство за упражнения по “Анализ и управление на риска в Комуникационната и осигурителна техника” е разработено към учебната дисциплина “Анализ и управление на риска”, която изучават студентите от специалност “Комуникационна и осигурителна техника”.

Ръководството включва комплект от 7 постановки за упражнения по тематиката изследване на риска и 5 пояснителни Приложения към тях.

Автори:

Емилия Димитрова

Цветелина Симеонова

ВТУ “Т.Каблешков” 2019 г.

15,00 лв.