Машинни елементи

Автори:

Иван Коларов

Георги Димчев

2018

366 страници

73,00 лв.

Код: 101 Категория:

Описание

В учебника са представени често използвани конструкции на машинни елементи за обща употреба, основни причини за възникване на техническа повреда в тях и изискванията за осигуряване на работоспособност, съгласно съвременните тенденции на машиностроителната практика. Акцент при неговото създаване е поставен въргу осъществяване на непосредствена връзка между фундаменталната основа за конструиране, условията на експлоатация и очаквания ресурс на машинните елементи, съвременни конструктивни и технологични решения за постигането на конкурентни технически изделия. Материалът е в съответствие с утвърдени учебни програми за обучение по машинострителни специалности в РБ в образователно-квалификационна степен “бакалавър”.
Учебникът е предназначен за студентите на ВТУ “Т. Каблешков”, а така също може да бъде използван и от обучаеми от други университети и от инженерно-технически специалисти в практиката.