Курсови задачи по дескриптивна геометрия

Автори:

Венцислав Радулов

Ирена Първанова

2006 г.

6,70 лв.