Дескриптивна геометрия /кратък курс/

Автор:

Огнян Касабов

Учебникът “Дескриптивна геометрия /кратък курс/ съответва на учебната програма по дисциплината Дескриптивна геометрия в специалност “Транспортно строителство” за ОКС “бакалавър” на ВТУ “Т.Каблешков”. За желаещите да се запознаят по-подробно с изучаваните теми и приложенията се препоръчват учебниците от приложената литература.

 

22,89 лв.

Код: 104 Категория: