Курсови задачи по “Съпротивление на материалите” /диск/

Автори:

доц. В. Недев

гл.ас. д-р Г. Савов

гл.ас. А. Манолова

 

3,00 лв.

Описание

За специалност ” Трнаспортно строителство”

ОКС “Бакалавър”