Курсови задачи по “Теоретична механика” /диск/

Автор:

проф. В. Недев

ас. В. Борисова

ас. А . Манолова

3,00 лв.

Описание

За специалност “Транспортно строителство”

ОКС “Бакалавър”