Ръководство за курсово проектиране по “Машинни елементи”

Автори:

Иван Коларов

Илия Шъркалев

2014 г.

18,00 лв.

Код: 76 Категория: