Промоция!

Насипни конструкции или Защо има вълни по нашите магистрали?

Първа част
Автор: доц. д-р инж. Чавдар Василев Колев
Първо издание
Формат 70х100/16
Издателство на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“, София – 1574, ул.„Гео Милев“ 158
Печатница „ВТУ Каблешков“ ЕООД, София, 2018г.
ISBN 978-954-12-0253-1        

Цената е за книжен екземпляр с меки корици.

Изтеглете демо PDF от адрес: Насипни конструкции …

49,00 лв. 40,00 лв.

Описание

В книгата са разгледани въпросите на проектирането и строителството на насипи за жп линии и пътища. Последователно са представени съвременните геометрични, физически и механически изисквания към този тип конструкции, натоварването, материалите, технологиите за изграждане, методите за усилване на земната основа и др. Представени и анализирани са най-важните изисквания на наличните норми и стандарти у нас, отнасящи се до насипите. Отправени са идеи и препоръки за осъвременяване на някои от тях.
Книгата е предназначена да служи като учебник за студентите от магистърския клас по „Геотехника и инженерна геология“ във Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“, но изцяло може да бъде ползван и от студентите по специалностите „Транспортно строителство“, „Надзор и експлоатация на хидротехническите съоръжения“ и др., както и от всички инженери – специалисти в тази област.

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Насипни конструкции или Защо има вълни по нашите магистрали?“