Счетоводни стандарти. Приложение за транспортни предприятия

Автори: Валентина Станева, Магдалена Петрова-Кирова

Учебникът е разработен  в съответствие с темите в утвърдената програма по учебната дисциплина “Счетоводни стандарти” . която се преподава във ВТУ “Тодор Каблешков”- София. В учебното съдържание е включен теоретичен материал, свързан с Националните счетоводни стандарти и тяхното приложение в практиката на транспортните предприятия, чрез предложени решения на практически казуси и тестове по отделните стандарти. Учебният материал е съобразен с изискванията на действащата нормативна уредба в страната към датата на отпечатване на учебника.

30,00 лв.