Ръководство за лабораторни упражнения по компютърно моделиране и симулация на комуникационна и осигурителна техника

Автори:

Галина Чернева

Нели Стойчева

2010 г.

12,00 лв.