Информатика

© Мария Петкова Христова

издание първо
Рецензенти: доц. д-р Ваня Лазарова
доц. д-р Евдокия Сотирова

ISBN 978-954-12-0224-1

Издателство ВТУ „Тодор Каблешков”
София, 2013 г.

18,00 лв.

Изчерпан

Описание

Учебникът ИНФОРМАТИКА е предназначен за студентите от всички специалности от Висшето Транспортно Училище „Тодор Каблешков”. Написан е в съответствие с утвърдените учебни планове и програма по дисциплината Информатика и курса лекции, които авторът чете във ВТУ на студенти-бакалаври от всички специалности. Дадени са знания за съвременните информационни технологии, за компютрите, компютърните системи и мрежи, програмното осигуряване, операционните системи, работата с електронни таблици и бази от данни, както и за алгоритмизиране и програмиране на алгоритмичния език C++. Учебният материал включва седем глави.
Учебникът може да се използва и от широк кръг читатели, които се интересуват от приложните аспекти на информатиката

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Информатика“