Въпроси от експлоатация, ремонта и рециклирането на пътнически вагони от парка на БДЖ

Автори:

Цвятко Пенчев

Добринка Атмаджова

2003 г.

7,63 лв.