Сборник задания за курсови работи по ТЕОРЕТИЧНА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 2 част /диск/

за специалностите на ВТУ “Тодор Каблешков”: КОТ, ККТС, ЕЕ и др.

6,00 лв.

Описание

Автори:

доц. д-р И.Асенова

гл. ас. д-р Е.Димкина

ас.д-р Хр.Спиридонова