Ръководство за курсово проектиране по “Основи на конструирането”

Автори:

Иван Коларов

Илия Шъркалев

2012 г.

13,00 лв.

Код: 57 Категория: